1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Literatuur


Oyama Masutatsu - The Kyokushin Way
Kodansha International (Engels, 1979). ISBN: 0870404601

Oyama Masutatsu - What is Karate
HarperCollins (Engels, 1966). ISBN: 0870401475

Oyama Masutatsu- This is Karate
Wehman Brothers (Engels, 1973). ISBN: 0870402544

Oyama Masutatsu - Vital Karate
Japan Pubns; New Ed Edition (Engels, 1967). ISBN: 0870401432

Miyamoto Musashi - Het boek van de vijf ringen
ISBN: 9069635267

Miyamoto Musashi - De Strategie van de Samoerai
ISBN:9063500173

Hanshi István Adámy - The Big Kyokushin Kata Book
Te verkrijgen in de dojo

 

Karate vereniging Katsu te Winsum