1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kyokushin Karate vandaag


Uit het artikel over Masutatsu Oyama blijkt dat Kyokushinkai een erg veeleisende vorm van Karate is. Mas Oyama vond dat Karate zo realistisch mogelijk diende te worden beoefend, in de geest van de Bushido. Hierdoor vergen Kyokushin trainingen het uiterste van haar beoefenaars, zowel op fysiek als op psychisch vlak.

Alle lessen starten met een opwarmingsgedeelte dat tevens stretching en conditietraining bevat. Het doel hiervan is de spieren los te maken, specifieke spiergroepen te verstevigen en het lichaam lenig maken. Naast een verbetering van de fysieke conditie is het de bedoeling de mentale gesteldheid m.b.t. uithouding en volharding te verbeteren (stamina). De grenzen verleggen!

Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de basistechnieken van het karate of kihon. In dit lesgedeelte worden stoot-, slag-, trap- en afweertechnieken op een theoretische manier bestudeerd en eindeloos ingeoefend, zodat ze in geval van nood als een reflex worden toegepast. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de controle van de ademhaling, cruciaal voor een vechtsporter.

Naast de enkelvoudige technieken bestaan er tevens geformaliseerde bewegingsvormen of stijloefeningen waarin de basistechnieken in beweging en tegen meerdere tegenstanders en in allerlei mogelijke gevechtssituaties worden uitgevoerd. Wij noemen ze kata. Hoe verder een leerling komt hoe ingewikkelder en gracieuzer ze worden, doch ook met des te meer spiertonus en kracht ze dienen te worden uitgevoerd. Coördinatie is hier van het grootste belang.

Verder maakt het vrij gevecht of kumite een belangrijk deel uit van het karate en van het Kyokushin Karate in het bijzonder.

Als voorbereiding worden de basistechnieken uitgevoerd op stootkussens of boks-zak. Dit laat toe om een krachtige techniek te ontwikkelen en de contactoppervlakken te harden.

Hiernaast wordt tevens aan 'schaduwboksen' gedaan om de uitvoeringssnelheid van de technieken te verhogen.

Vervolgens wordt met een partner gewerkt om al hetgeen is aangeleerd ook in de praktijk te oefenen. Respect voor de oefenpartner is van het grootste belang. Je helpt elkaar immers bij de kumite-training.

Om zo realistisch mogelijk te werken wordt hierbij contact gemaakt. De begeleidende lesgevers leiden deze kumite echter in goede banen zodat verwondingen, ondanks het contact, zo veel mogelijk worden vermeden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van diverse beschermingsmiddelen.

Diegenen die dit wensen kunnen deelnemen aan wedstrijden voor kumite. De kumite kompetities worden gehouden volgens het Kyokushin wedstrijdreglement of te wel knock-out/knock-down systeem. Anders dan bij de traditionele non- of semikontakt karate wedstrijden kan men bij dit systeem enkel scoren door knock-down of knock-out, d.w.z. door het fysiek uitschakelen van zijn tegenstander. De wedstrijd wordt dus niet stilgelegd op het moment dat men elkaar raakt. Dit systeem laat dan ook vol-kontakt stoten, slagen en trappen toe op het lichaam, met uitzondering van de direkte stoot naar het gezicht.