1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2008 - Nieuwsbrief 1

Iedereen een heel gelukkig, gezond en sportief 2008 gewenst.

Dit jaar bestaat Katsu als vereniging 15 jaar(!) en zijn de voornemens in december 2008 ons 105 gala te organiseren.

Wat dat betreft is 2008 voor onze vereninging een historisch jaar.

Naast bovenstaande wordt er voor de kids en junioren op 19 januari een "uitje" georganiseerd en zal er na de zomervakantie weer een Katsu zomerkamp op Schiermonnikoog plaatsvinden.

Data van dit kamp, toernooien en examen en andere activiteiten dit jaar worden zo snel mogelijk aan jullie bekend gemaakt.

Alle nieuwtjes gaan via de nieuwsbrief en worden op de site gezet (www.dojokatsu.nl).

Om iedereen binnen de vereniging zoveel mogelijk naar wens te zijn is er voor de zomervakantie van 2007 onder de leden een enquête gehouden. Iedereen heeft anoniem de kans gehad zijn/haar genoegen en ongenoegen over de vereniging te uiten.

Niet iedereen heeft het formulier weer ingeleverd, maar we hebben toch een respons van 9 formulieren bij de Katsu-kids, 7 bij de junioren en 17 bij de senioren.

De beoordeling van de leraren (in algemene zin; houding; uitleg) die les geven aan de kids en de senioren is beoordeeld met goed.

Bij de junioren was dit onvoldoende en hier is inmiddels verandering in gekomen door een wijziging van leraren.

De sfeer binnen de vereniging en de groepen waarin les gegeven wordt, wordt als overwegend goed ervaren.

Bij de Katsu-kids wordt hier opgemerkt dat het wel eens botst door het leeftijdsverschil (5 t/m 10 jaar).

De kwaliteit van de lessen wordt bij de senioren en de kids als goed ervaren. Bij de junioren wordt hier voornamelijk "gaat wel" aangegeven.

We denken dat we met de genoemde wijziging van leraren hier ook inmiddels een kwaliteitsverbetering hebben bereikt.

We hebben in de enquête de vraag gesteld of de groepen van de recreanten en de westrijdvechters gescheiden moeten worden; op welk niveau train je het liefst bij de onderwerpen: warming up, conditietraining, krachttraining, kihon, kata, kumite en stootkussens. Gebleken is dat voor de kids, junioren en de senioren alle onderwerpen als leuk worden ervaren en dat plusminus 60% dit op recreatief niveau wil doen en plusminus 40% op wedstrijdniveau. Veel leden zien ook graag een combinatie van beide niveau's.

In de praktijk is het moeilijk het iedereen naar de zin te maken, maar we zijn met jullie van mening dat de training aan de wedstrijdvechters niet ten koste moet gaan van de training aan de recreanten.

We willen katales geven waarbij iedereen aan bod komt en vooral: we willen een les geven waarbij structureel alle onderwerpen aan bod komen.

Met ingang van de ingebruikname van onze nieuwe dojo bestaat de training dan ook weer uit Kihon, Kata en Kumite.

Voor de seniorengroep geldt dat 1,5 uur op recreatief niveau wordt getraind en vervolgens tot 21.00 op wedstrijdniveau.

Uit de enquête bleek dat een aantal leden blessures kregen door het sparren. Om die reden wordt het sparren nu gescheiden gedaan. Op recreatief- en wedstrijdniveau.

We willen dat iedereen met plezier bij Katsu kan trainen en dit ook op zijn/haar eigen niveau kan doen. We willen vragen dan ook uitdrukkelijk van je om aan te geven wanneer het in de les te hard gaat.

Probeer blessures bij jezelf en bij een ander te voorkomen. Iedereen moet de volgende dag weer naar school of werk.

Ervaar je problemen binnen onze vereniging en/of heb je ideeën om het anders te doen? Stap dan a.u.b. naar je leraar en/of naar het bestuur.

Tot slot nog een paar opmerkingen uit de enquête waarmee we iets kunnen en moeten doen.

Bij de Katsu-kids wordt het als erg storend ervaren dat de aanwezige kijkers (familie) te veel geluid maken, het leeftijdsverschil is soms te groot, niet luisterende en klierende kinderen zijn vervelend voor de kids die wel graag les willen.

Bij de junioren is het verzoek om wedstrijden en een karatekamp voor de jeugd.

Bij de senioren wordt verzocht om gastlessen/trainingen van andere docenten en andere vechtsporten, uitstapjes zoals paintbal/karten/bbq, toernooi voor de hele vereniging, doortrainen gedurende schoolvakanties (inmiddels gehonoreerd!), iedereen de band dragen die bij hem/haar hoort en meer kata-training (ook gehonoreerd).

Hebben jullie nog op- of aanmerkingen met betrekking tot deze nieuwsbrief, dan horen we dat graag.

We maken er een goed jaar van!

Het bestuur:
Marcel Korendijk
Koos Voos
Ernst Oldenhof
Freek van der Kooi
Jan Martini

OSU!