1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2008 - Nieuwsbrief 2

OSU

Allereerst wil het bestuur van dojo Katsu alle vrijwilligers en de galacommissie bedanken voor hun geweldige inzet voor het organiseren en het mogelijk maken van het 10e Katsu gala.    

In verband met de kerstvakantie is er geen training van maandag 22 december 2008 tot en met vrijdag 2 januari 2009 !!!!!!

Ook in de zomervakantie is er geen training van 3 juli tot en met 23 augustus 2009.

In de voorjaarsvakantie (14 februari t/m 22 februari), meivakantie (25 april t/m 5 mei) en de  Herfstvakantie (24 oktober t/m 1 november)is er geen training voor de Katsukids en de junioren.
Wel wordt er dan training gegeven aan de senioren. 

In de kerstvakantie van 19 december t/m 3 januari 2009 zijn we weer gesloten voor iedereen.

Op 3 maart 2009 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Iedereen wordt van harte uit genodigd om hier zijn stem te laten horen. Positieve en negatieve kritiek is welkom vanaf 19.00 uur in de vergaderzaal van Winkheem te Winsum. Op de agenda staat o.a. het jaarverslag, de begroting en het beleidsvoornemen voor 2009. Meer info bij het bestuur te verkrijgen.

Wij zijn van plan ook in 2009 weer een erg leuk jeugdkamp (t/m 15 jaar) te organiseren en eveneens ons jaarlijkse zomerkamp (16 jaar en ouder) op Schiermonnikoog. Het kamp op Schiermonnikoog wordt gehouden in het weekend van 29 en 30 augustus 2009. Meer informatie over deze kampen volgt nog. Voor de liefhebber kunnen we nog mededelen dat het zomerkamp in Budapest van 2 t/m 10 juli 2009 zal worden gehouden. Reserveer de data en spaar je geld!

De bandexamens zullen op maandag 15 juni voor de junioren, woensdag 17 juni voor de senioren en vrijdag 19 juni voor de Kids worden gehouden. Kijk op de website en vraag je leraar naar wat je geacht wordt te moeten kunnen om mee te kunnen doen aan het examen! Dit jaar zijn de kosten voor deelname aan het examen € 5,-.

Graag willen we van ieder lid het emailadres hebben, om t.z.t. de nieuwsbrief per email te versturen.

Hebben jullie nog vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. We maken er in 2009 een goed jaar van!

 

OSU
Het bestuur:

Marcel Korendijk, Koos Voos, Ernst Oldenhof, Freek van der Kooi, Jan Martini