1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2010 - Dojo Katsu Nieuwsbrief 8 januari


OSU

Allereerst wil het bestuur van dojo Katsu alle vrijwilligers en de galacommissie bedanken voor hun geweldige inzet voor het organiseren en het mogelijk maken van het laatste Katsu gala. (november 2009)

In de voorjaarsvakantie (20 februari t/m 28 februari), meivakantie (30 april t/m 16 mei) is er geen training voor de Katsukids en de junioren. Wèl wordt er dan training gegeven aan de senioren. In de zomervakantie van 10 juli tot en met 29 augustus is de dojo gesloten voor iedereen.

Op 28 januari 2010 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Iedereen wordt van harte uit genodigd om hier zijn stem te laten horen. Positieve en negatieve kritiek is welkom vanaf 19.00 uur in de vergaderzaal van verzorgingstehuis Winkheem te Winsum. Op de agenda staat o.a. het jaarverslag, de begroting en het beleidsvoornemen voor 2010. In verband met het aftreden van Freek van der Kooi als lid van het bestuur en penningmeester wordt voorgesteld Ellis Smid te kiezen als nieuw bestuurslid en penningmeester. Eventuele tegenkandidaten dienen voor de vergadering bij het bestuur te worden aangemeld. Meer info over de ledenvergadering is bij het bestuur te verkrijgen.

Wij zijn van plan ook in 2010 weer een erg leuk jeugdkamp (t/m 15 jaar) te organiseren en eveneens ons jaarlijkse zomerkamp (16 jaar en ouder) op Schiermonnikoog. Het kamp op Schiermonnikoog wordt naar verwachting eind augustus gehouden. Meer informatie over deze kampen volgt nog. Voor de liefhebber kunnen we nog mededelen dat het zomerkamp in Budapest van 10 t/m 15 juli 2010 zal worden gehouden. De kyu-examens in onze dojo zijn in juni en in december. Exacte data volgen nog.

Op zaterdag 30 januari organiseren we een “nieuwjaarsborrel” voor alle leden, betrokken ouders van leden en sponsoren. Van 15.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom in het café van verzorgingstehuis Winkheem te Winsum.

Zaterdag 13 februari zullen onze leden Francien Reisiger en Dennis Carmio meedoen aan een kyokushin karatetoernooi in Zutphen. Uiteraard is iedereen van harte welkom om hier als publiek aanwezig te zijn.

Belangrijk: In de ledenvergadering van 2009 is het volgende besloten. Met ingang van het 2e kwartaal 2010 zal de contributie omhoog gaan. Voor junioren is dan de contributie € 28,- en voor de senioren
€ 42,- per kwartaal. Denk er dus om dat de juiste bedragen in maart 2010 zijn overgemaakt!

Hebben jullie nog vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. We maken er in 2010 een goed en sportief jaar van !

OSU
Het bestuur:

Marcel Korendijk, Koos Voos, Ernst Oldenhof, Freek van der Kooi, Jan Martini

Klik hier om deze nieuwsbrief als pdf te downloaden.